Privatumo politika

Mes rūpinamės Jūsų privatumu ir Jūsų asmens duomenų saugumu, dėl to Jūsų asmens duomenis renkame ir tvarkome atsakingai. Tvarkydami Jūsų Asmens duomenis laikomės Bendrojo duomenų apsaugos reglamento Nr. 2016/679 (ES) (toliau – BDAR) bei Lietuvos Respublikos teisės aktų reikalavimų, taip pat kontroliuojančių institucijų nurodymų. Šioje privatumo politikoje (toliau – Privatumo politika), pateikiame informaciją kaip renkame, naudojame ir saugome Jūsų asmens duomenis, kokias Jūsų teises užtikriname, kokių įsipareigojimų laikomės.

 

1. BENDROSIOS NUOSTATOS

1.1. Jūsų Asmens duomenų valdytojas yra

MB „Ąžuolyno medicinos klinika“, duomenys kaupiami ir tvarkomi VĮ „Registrų centras“ Juridinių asmenų registre (toliau – Bendrovė arba mes)

Juridinio asmens kodas 302922268

Adresas: Raudondvario pl. 107, Kaunas

Tel. +370 640 45761

El. paštas: info@sokratoclinica.lt

 

Mūsų duomenų apsaugos pareigūno kontaktai:

Adresas: Raudondvario pl. 107, Kaunas

Tel. +370 640 45761

El. paštas: info@sokratoclinica.lt

 

1.2. Šioje Privatumo politikoje naudojama sąvoka „asmens duomenys“ (toliau – Asmens duomenys) reiškia bet kokią informaciją arba informacijos rinkinį, pagal kuriuos mes galime tiesiogiai arba netiesiogiai nustatyti Jūsų tapatybę, pavyzdžiui, pagal Jūsų vardą, pavardę, elektroninio pašto adresą, telefono numerį ir t.t.

1.3. Privatumo politika taikoma kai Jūs naudojatės mūsų sveikatos priežiūros paslaugomis, lankotės mūsų patalpose, registruojatės ar kreipiatės į mus telefonu, el. paštu, kitais būdais, lankotės mūsų interneto svetainėje, pasiekiamoje adresu https://www.shop.sokratoclinica.lt/ (toliau – Interneto svetainė), mūsų socialinių tinklų paskyrose Facebook, LinkedIn, YouTube ir Instagram (toliau – Socialinės paskyros), kandidatuojate į mūsų siūlomą darbo vietą ir t.t.

1.4. Kai Jūs naudojatės mūsų el. sveikatos priežiūros kuponų įsigijimo platforma Jums taikoma privatumo politika, kurią rasite čia. Kai Jūs naudojatės mūsų virtualia mokymų platforma, Jums taikoma privatumo politika, kurią rasite čia.

1.5. Prašome atidžiai susipažinti su šia Privatumo politika. Jei nesutinkate su Privatumo politika, mes negalėsime teikti Jums visų ar dalies mūsų Paslaugų, ar Jums rūpimos informacijos.

1.6. Ši Privatumo politika gali keistis, tad prašome ir laikas nuo laiko apsilankyti Interneto svetainėje bei perskaityti ten skelbiamą naujausią Privatumo politikos versiją.

 

2. KOKIUS JŪSŲ ASMENS DUOMENIS MES TVARKOME?

2.1. Jūsų Asmens duomenis gauname tokiais būdais:

2.1.1. Kai Jūs Asmens duomenis pateikiate mums, pavyzdžiui, registruojatės paslaugoms, lankotės pas mūsų specialistus, susisiekiate su mumis telefonu ar el. paštu, sudarote su mumis sutartis ir pan.

2.1.2. Kai Jūsų Asmens duomenis surenkame teikdami Jums paslaugas ar, Jums naudojantis Interneto svetaine, Socialinėmis paskyromis, pavyzdžiui, Jums konsultuojantis su mūsų specialistais, atliekant tyrimus, lankantis patalpose, kur vykdomas vaizdo stebėjimas, naršant mūsų Interneto svetainėje ir pan.

2.1.3. Kai Asmens duomenis mes gauname iš kitų asmenų, pavyzdžiui, Jūsų artimųjų, darbdavių, kitų sveikatos priežiūros įstaigų, draudimo bendrovių, valstybės ar vietos savivaldos institucijų ar įstaigų, viešų registrų, mūsų partnerių, mokėjimus administruojančių įmonių ir pan.

2.2. Teikdami savo ir kitų asmenų (pavyzdžiui, savo artimųjų darbuotojų ar pan.) Asmens duomenis Jūs atsakote už tokių Asmens duomenų teisingumą, išsamumą ir aktualumą, taip pat kito asmens sutikimą, kad jo Asmens duomenys būtų pateikti mums. Mes galime paprašyti Jūsų patvirtinti, kad turite teisę teikti ar gauti kito asmens duomenis. Esant poreikiui (pavyzdžiui, asmuo teiraujasi mūsų apie jo Asmens duomenų gavimą), mes nurodysime Jus kaip tokių duomenų teikėją.

 

2.3. Mes tvarkome Jūsų Asmens duomenis tokiais tikslais ir sąlygomis:

Asmens duomenų tvarkymo tikslas, Tvarkomi Asmens duomenys, Asmens duomenų tvarkymo terminai, Asmens duomenų tvarkymo teisinis pagrindas

Sveikatos priežiūros paslaugų teikimas ir apskaita

Vardas, pavardė, gimimo data, paciento identifikacinis Nr., kita tapatybės informacija, adresas, tel. numeris, el. paštas, profesija, išsilavinimas, šeiminė padėtis, globėjo (rūpintojo), duomenys, duomenys apie sveikatą, sveikatos priežiūrą, sveikatos priežiūros paslaugų naudojimą, gydymą, tyrimus, suteiktas paslaugas, registracijų ir vizitų informacija, mokamų paslaugų duomenys, draustumas sveikatos draudimu, tautybė/pilietybė, nuolatinio LT nuolatinio gyventojo statusas

Duomenys saugomi pagal vidines duomenų, informacijos, dokumentų saugojimo procedūras, o kai jos nenustato termino – visą paslaugų teikimo laikotarpį ir 10 metų po paslaugų teikimo pabaigos

Sutikimo pagrindu tvarkomi duomenys saugomi kaip nurodyta aukščiau, nebent asmuo atšaukia duotą sutikimą

Duomenų subjekto sutikimas (BDAR 6 str. 1 d. a) p.)

Siekis sudaryti ir vykdyti sutartį (BDAR 6 str. 1 d. b) p.)

Siekis įvykdyti duomenų valdytojui nustatytą teisinę prievolę (BDAR 6 str. 1 d. c) p.)

Teisėti duomenų valdytojo ar trečiosios šalies interesai (BDAR 6 str. 1 d. f) p.)

Specialių kategorijų Asmens duomenys tvarkomi remiantis duomenų subjekto aiškiu sutikimu  (BDAR 9 str. 2 d. a) p.) ir kitais tvarkymo pagrindais, numatytais BDAR 2 d. b), c), g), h) p.

Išankstinė registracija paslaugoms, priminimas apie poreikį/ galimybę atlikti paslaugas

Vardas, pavardė, gimimo data, asmens kodas, adresas, tel. numeris, el. paštas, nepilnamečio paciento ar asmens, kuriam nustatyta globa (rūpyba) atstovo duomenys, sveikatos duomenys, draustumas sveikatos draudimu, prisijungimo Interneto svetainėje duomenys, registracijos informacija ir duomenys

Duomenys saugomi pagal vidines duomenų, informacijos, dokumentų saugojimo procedūras

Telefoninio pokalbio įrašas saugomas 1 metus nuo jo padarymo dienos

Sutikimo pagrindu tvarkomi duomenys saugomi kaip nurodyta aukščiau, nebent asmuo atšaukia duotą sutikimą

Duomenų subjekto sutikimas (BDAR 6 str. 1 d. a) p.)

Siekis sudaryti ir vykdyti sutartį (BDAR 6 str. 1 d. b) p.)

Teisėti duomenų valdytojo ar trečiosios šalies interesai (BDAR 6 str. 1 d. f) p.)

Specialių kategorijų Asmens duomenys tvarkomi remiantis duomenų subjekto aiškiu sutikimu  (BDAR 9 str. 2 d. a) p.) ir kitais tvarkymo pagrindais, numatytais BDAR 2 d. g) p.

Telefoninių pokalbių įrašymas, siekiant užtikrinti paslaugų kokybę

Vardas, pavardė, gimimo data, asmens kodas, adresas, tel. numeris, el. paštas, nepilnamečio paciento ar asmens, kuriam nustatyta globa (rūpyba) atstovo duomenys, pokalbio turinys, tame tarpe ir duomenys apie sveikatą, darbuotojų duomenys

Telefoninio pokalbio įrašas saugomas 1  metus nuo jo padarymo dienos

Sutikimo pagrindu tvarkomi duomenys saugomi kaip nurodyta aukščiau, nebent asmuo atšaukia duotą sutikimą

Duomenų subjekto sutikimas (BDAR 6 str. 1 d. a) p.)

Teisėti duomenų valdytojo ar trečiosios šalies interesai (BDAR 6 str. 1 d. f) p.)

Specialių kategorijų Asmens duomenys tvarkomi remiantis duomenų subjekto aiškiu sutikimu  (BDAR 9 str. 2 d. a) p.) ir kitais tvarkymo pagrindais, numatytais BDAR 2 d. g) p.

Vaizdo stebėjimas, siekiant užtikrinti asmenų saugumą ir turto apsaugą

Vaizdo įrašas, asmens atvaizdas

Duomenys saugomi iki 21 dienos nuo vaizdo įrašo padarymo dienos

Teisėti duomenų valdytojo ar trečiosios šalies interesai (BDAR 6 str. 1 d. f) p.)

Užklausų, atsiliepimų, atsakymų apie mūsų veiklą ir paslaugas administravimas

Vardas, pavardė, soc. tinklų paskyros viešai matoma informacija, tel. numeris, el. paštas, adresas, žinutės turinys, atsakymo turinys

Duomenys saugomi visą komunikacijos laikotarpį ir 1 metus po jo pabaigos, o nuotolinio bendravimo  programose – pagal jų nustatymus, bet ne ilgiau kaip 1 metus nuo komunikacijos pabaigos

Sutikimo pagrindu tvarkomi duomenys saugomi kaip nurodyta aukščiau, nebent asmuo atšaukia duotą sutikimą

Duomenų subjekto sutikimas (BDAR 6 str. 1 d. a) p.)

Teisėti duomenų valdytojo ar trečiosios šalies interesai (BDAR 6 str. 1 d. f) p.)

Specialių kategorijų Asmens duomenys tvarkomi remiantis duomenų subjekto aiškiu sutikimu   (BDAR 9 str. 2 d. a) p.)

Mūsų veiklai reikalingų susitarimų sudarymas, vykdymas, kitas vidaus administravimas

Vardas, pavardė, gimimo data, asmens kodas (jei reikalinga), tel. numeris, el. paštas, adresas, atstovaujamas juridinis asmuo, ryšys su juridiniu asmeniu, pareigos, darbo vieta, ind. veiklos pažymėjimo numeris, kvalifikacijos duomenys,  mokėjimui reikalingi duomenys, mokėjimų informacija, PVM mokėtojo kodas,  atvaizdas (jei reikalinga), kiti bendradarbiavimui reikalingi duomenys bei bendradarbiavimo rezultatai

Duomenys saugomi pagal vidines duomenų, informacijos, dokumentų saugojimo procedūras o kai jos nenustato termino – susitarimo galiojimo/ santykių palaikymo laikotarpį ir 5 metus po susitarimo/ santykių pasibaigimo

Siekis sudaryti ir vykdyti sutartį (BDAR 6 str. 1 d. b) p.)

Teisėti duomenų valdytojo ar trečiosios šalies interesai (BDAR 6 str. 1 d. f) p.)

Finansinių operacijų atlikimas, buhalterinė apskaita, mokėjimų, įsiskolinimų valdymas, mokestinių prievolių vykdymas

Vardas, pavardė, gimimo data, asmens kodas (jei privaloma), paciento identifikavimo kodas, valstybė (jei reikalinga), globėjo (rūpintojo) duomenys, PVM mokėtojo kodas, el. paštas, tel. numeris, adresas, pareigos, atstovaujamas juridinis asmuo, ryšys su atstovaujamu asmeniu, atsisk. sąsk. Nr., kredito įstaiga, mokėjimų, skolų, naudojimosi draudimo paslauga, naudojimosi lizingo paslauga, kompensacijų, mokesčių dokumentų informacija

 

Duomenys saugomi pagal vidines duomenų, informacijos, dokumentų saugojimo procedūras o kai jos nenustato termino -pagal finansines operacijas ir buhalterinę apskaitą reglamentuojančius teisės aktus, LR vyriausiojo archyvaro patvirtintą Bendrųjų dokumentų saugojimo terminų rodyklę arba visą sutarties galiojimo/ šalių bendradarbiavimo laiką ir 5 metus po sutarties/ sutartinių santykių pasibaigimo

Siekis sudaryti ir vykdyti sutartį (BDAR 6 str. 1 d. b) p.)

Siekis įvykdyti duomenų valdytojui nustatytą teisinę prievolę (BDAR 6 str. 1 d. c) p.)

Teisėti duomenų valdytojo ar trečiosios šalies interesai (BDAR 6 str. 1 d. f) p.).

Naujienų siuntimas, kokybės apklausų vykdymas, tiesioginė rinkodara, paslaugų tobulinimas ir reklama, žaidimų/ konkursų organizavimas ir vykdymas

Vardas, pavardė, el. paštas, adresas, apskritis kurioje asmuo dirba/ kvalifikacija (mokymų platformoje) tel. numeris, apklausai prašomi duomenys, vartotojo vardas (mokymų platformoje, el. paslaugų platformoje), vieša soc. profilio informacija, paslaugų pasirinkimai, atsiliepimai, rekomenduojamo kolegos kontaktai (mokymų platformoje), žaidimo, konkurso sąlygose prašomi nurodyti duomenys, informacija apie naujienlaiškio perskaitymą 

Duomenys saugomi 2 metus nuo pateikimo, nebent asmuo atšaukia savo duotą sutikimą. Tuomet duomenys saugomi iki sutikimo galiojimo pabaigos

Duomenys tvarkomi žaidimo/ konkurso organizavimo laikotarpiu ir 1 metus po žaidimo/ konkurso pabaigos, nebent asmuo atšaukia savo duotą sutikimą

Tuomet duomenys yra saugomi iki sutikimo galiojimo pabaigos

Socialinių tinklų paskyrose duomenys saugomi pagal socialinio tinklo valdytojo ir/ ar naudotojo parinktus nustatymus

Duomenų subjekto sutikimas (BDAR 6 str. 1 d. a) p.)

Teisėti duomenų valdytojo ar trečiosios šalies interesai (BDAR 6 str. 1 d. f) p.)

Elektroninių informacijos pateikimo kanalų (interneto svetainės, soc. paskyros) valdymas, stebėjimas, funkcionalumo ir saugumo užtikrinimas ir kokybės tobulinimas

IP adresas, slapukų ir nustatymų renkami duomenys, naršyklė, prisijungimo data ir laikas, mobiliojo įrenginio modelis ir gamintojas, mobiliojo įrenginio operacinė sistema (iOS, Android)

Socialinių paskyrų integracijos pagalba renkami duomenys

Interneto svetainės duomenys saugomi iki 2 metų

Socialinių tinklų paskyrose informacija saugoma pagal šių tinklų savininkų nustatytas sąlygas

Duomenų subjekto sutikimas (BDAR 6 str. 1 d. a) p.)

Teisėti duomenų valdytojo ar trečiosios šalies interesai (BDAR 6 str. 1 d. f) p.)

Kandidatų į siūlomą darbo vietą įvertinimas, atranka bei duomenų tvarkymas, siekiant pasiūlyti darbo vietą ateityje

Vardas, pavardė, el. paštas, tel. numeris, adresas, išsilavinimo bei veiklos duomenys, gyvenimo aprašymo turinys, kita kandidato atrankai/ įvertinimui reikalinga ar paties kandidato pateikta informacija

Duomenys saugomi visą atrankos vykdymo laikotarpį ir 1 metus pasibaigus atrankai (jei yra gautas duomenų subjekto sutikimas), nebent asmuo savo sutikimą atšaukia anksčiau

Tuomet duomenys saugomi iki sutikimo galiojimo pabaigos

Duomenų subjekto sutikimas (BDAR 6 str. 1 d. a) p.)

Teisėti duomenų valdytojo ar trečiosios šalies interesai (BDAR 6 str. 1 d. f) p.)

 

Prašymų, skundų, pretenzijų, ginčų, užklausų, nagrinėjimas teismine ir neteismine tvarka, pacientų skundų nagrinėjimas pagal Pacientų teisių ir žalos atlyginimo įstatymą

Vardas, pavardė, el. paštas, tel. numeris, paciento identifikacinis kodas, atstovaujamas juridinis asmuo, ryšys su atstovaujamu asmeniu, adresas, pretenzijos ar kito panašaus dokumento turinys, su ginču/ pretenzija susijusi informacija/ dokumentai, mokamų paslaugų apmokėjimo informacija

Duomenys saugomi pagal vidines duomenų, informacijos, dokumentų saugojimo procedūras o kai jos nenustato termino -prašymo, skundo, pretenzijos nagrinėjimo neteismine tvarka laikotarpiu ir 3 metus po tokio nagrinėjimo pabaigos, teisminių ginčų dokumentai saugomi ginčo nagrinėjimo laikotarpiui ir 10 metų po galutinio sprendimo įsiteisėjimo

Siekis įvykdyti duomenų valdytojui nustatytą teisinę prievolę (BDAR 6 str. 1 d. c) p.)

Teisėti duomenų valdytojo ar trečiosios šalies interesai (BDAR 6 str. 1 d. f) p.)

Specialių kategorijų asmens duomenys tvarkomi remiantis BDAR 9 str. 2 d. g) p.

Jūs turite teisę nesutikti ar bet kuriuo metu atšaukti savo sutikimą tvarkyti Jūsų duomenis, kai duomenys tvarkomi Jūsų sutikimo pagrindu.

 

2.4. Mes Socialinėse paskyrose talpiname informaciją apie save ir savo veiklą. Socialinių paskyrų naudotojams be šios Privatumo politikos, taikoma ir socialinių tinklų, kuriuose yra Socialinės paskyros, valdytojų privatumo politikos ir taisyklės. Kai susisiekiate su mumis Socialinėse paskyrose, mes galime matyti tam tikrą Jūsų paskyros informaciją, priklausomai nuo Jūsų pasirinktų socialinio tinklo privatumo nustatymų. Jeigu skelbiate informaciją bendraudami su mumis Socialinėse paskyrose, priklausomai nuo Jūsų pasirinktų privatumo nuostatų, skelbiama informacija gali būti paskelbta viešai (pavyzdžiui, rodomi Jūsų parašyti komentarai, atsiliepimai ir pan.).

 

2.5. Kai kuriais atvejais mes Jums galime siųsti su mūsų paslaugomis susijusias žinutes ar paskambinti Jums, pavyzdžiui, mes galime priminti apie vizito laiką, su vizitu ar paslaugų teikimu susijusius pasikeitimus, galimybę sužinoti Jūsų tyrimų rezultatus ar pan. Tokie pranešimai yra būtini tinkamam paslaugų teikimui ir nėra laikomi reklaminiais pranešimais.

 

2.6. Siekdami Jums sudaryti galimybę gauti mūsų paslaugas išsimokėtinai (atidėto mokėjimo sąlygomis), mes bendradarbiaujame su bendrove „UAB GF Bankas“, kuri teikia paslaugą „GF Medlizingas“. Mes su šiuo partneriu bendrai tvarkome (tai yra perduodame ir gauname) Jūsų Asmens duomenis paslaugų gavimo išsimokėtinai tikslu. Taip pat informuojame, kad kai kuriuos duomenis, pavyzdžiui, siekdami patikrinti Jūsų mokumą ar kitais tikslais, nurodytas partneris gali rinkti ir tvarkyti savarankiškai. Kadangi mums tokie duomenys nėra perduodami, kilus klausimų dėl jų tvarkymo, Jūs turėtumėte kreiptis tiesiogiai į mūsų lizingo partnerį.

 

2.7. Jūs turite teisę keisti ir atnaujinti mums pateiktą savo informaciją. Kai kuriais atvejais mums būtina turėti tikslią naujausią su Jumis susijusią informaciją, todėl Jūsų galime paprašyti periodiškai patvirtinti, kad mūsų turima informacija apie Jus yra teisinga.

 

3. KAIP NAUDOJAME JŪSŲ ASMENS DUOMENIS IR KOKIŲ PRINCIPŲ LAIKOMĖS?

3.1. Mes renkame ir tvarkome tik tokius Asmens duomenis, kurių reikia mūsų nurodytiems Asmens duomenų tvarkymo tikslams pasiekti.

3.2. Tvarkydami Jūsų Asmens duomenis mes:

3.2.1. Laikomės galiojančių ir taikomų teisės aktų, tame tarpe ir BDAR, reikalavimų;

3.2.2. Tvarkome Jūsų Asmens duomenis teisėtu, sąžiningu ir skaidriu būdu;

3.2.3. Renkame Jūsų Asmens duomenis nustatytais, aiškiai apibrėžtais bei teisėtais tikslais ir netvarkome su tais tikslais nesuderinamu būdu, išskyrus tiek, kiek tai leidžia teisės aktai;

3.2.3. Imamės visų pagrįstų priemonių užtikrinti, kad Asmens duomenys, kurie nėra tikslūs ar išsamūs, atsižvelgiant į jų tvarkymo tikslus, būtų nedelsiant ištaisomi, papildomi, sustabdomas jų tvarkymas arba sunaikinami;

3.2.4. Laikome juos tokia forma, kad Jūsų tapatybę būtų galima nustatyti ne ilgiau, nei tai yra būtina tais tikslais, kuriais Asmens duomenys yra tvarkomi;

3.2.5. Neteikiame Asmens duomenų tretiesiems asmenims ir nepaviešinsime jų, kitaip, nei nurodyta Privatumo politikoje ar taikytinuose teisės aktuose;

3.2.6. Užtikriname, kad Jūsų Asmens duomenys būtų tvarkomi saugiai.

4. KAM IR KADA PERDUODAME JŪSŲ ASMENS DUOMENIS?

4.1. Mes perduosime Jūsų Asmens duomenis tik taip kaip nurodyta šioje Privatumo politikoje.

4.2. Jūsų Asmens duomenis mes galime perduoti:

4.2.1. Mūsų partneriams ar konsultantams pavyzdžiui, sveikatos priežiūros paslaugų partneriams, auditoriams, advokatams, draudikams, lizingo bendrovėms, kitoms institucijoms bendrovėms, asmenims, organizacijoms su kuriomis mes dirbame ar bendradarbiaujame, teikdami sveikatos priežiūros paslaugas, ar vykdydami savo veiklą.

4.2.2. Mūsų pasitelktiems Asmens duomenų tvarkytojams, tokiems, kaip:

4.2.2.1. Išorinių ir vidinių IS ir programų paslaugų teikėjams;

4.2.2.2. Buhalterinės apskaitos, personalo apskaitos programų teikėjams;

4.2.2.3. IT ir telekomunikacijų, nuotolinio bendravimo programų paslaugų teikėjams;

4.2.2.4. Kandidatų įdarbinimo ir atrankos paslaugų teikėjams;

4.2.2.5. Skolų išieškojimo bendrovėms;

4.2.2.6. Reklamos, marketingo, naujienų siuntimo, rinkos tyrimų paslaugų teikėjams;

 

4.2.2.7. Ofiso programų ir duomenų saugojimo, tvarkymo ir apsikeitimo paslaugų teikėjams;

4.2.2.8. Archyvavimo paslaugų teikėjams;

4.2.3. Socialinių tinklų, kuriuos naudojame bendravimui su jumis platformų operatoriams:

4.2.3.1. LinkedIn Ireland Unlimited Company (Airija) ir LinkedIn Corporation (JAV) (duomenys saugiai perduodami paslaugų teikėjui pasirašant Europos Komisijos patvirtintas ES standartines sutarčių sąlygas duomenų perdavimui už EEE ribų);

4.2.3.2. Facebook Ireland Ltd. (Airija) ir Facebook, Inc. (JAV) (duomenys saugiai perduodami paslaugų teikėjui pasirašant Europos Komisijos patvirtintas ES standartines sutarčių sąlygas duomenų perdavimui už EEE ribų);

4.2.3.3. Google Ireland Ltd. (Airija) ir YouTube Inc. (JAV), Google Inc. (JAV) (duomenys saugiai perduodami paslaugų teikėjui pasirašant Europos Komisijos patvirtintas ES standartines sutarčių sąlygas duomenų perdavimui už EEE ribų).

4.2.4. Valstybės ar vietos savivaldos įstaigoms ir institucijoms, teisėsaugos ir ikiteisminio tyrimo institucijoms, teismams ir kitoms ginčus nagrinėjančioms institucijoms, kitiems asmenims, vykdantiems įstatymų pavestas funkcijas, pagal Lietuvos Respublikos teisės aktų numatytą tvarką, tokiems kaip:

4.2.4.1. VSDFV prie LR SADM;

4.2.4.2.VMI prie LR FM;

4.2.4.3. Neįgalumo ir darbingumo nustatymo tarnyba prie SADM;

4.2.4.4. Valstybinė ligonių kasa prie SAM ir teritorinės ligonių kasos;

4.2.4.5. Sveikatos priežiūros kontrolės ir stebėsenos įstaigos (LR SAM, Nacionalinis visuomenės sveikatos centras prie SAM);

4.2.4.6. Savivaldybės ir joms pavaldžios institucijos;

4.2.4.7. Valstybinė darbo inspekcija;

4.2.4.8. Lietuvos bioetikos komitetas ir regioniniai bioetikos komitetai;

4.2.4.9. Higienos institutas;

4.2.4.10. VĮ „Registrų centras”;

4.3. Kitoms trečiosioms šalims, pavyzdžiui, finansų, kredito mokėjimų įstaigoms ir pan.;

4.4. Jeigu prireiktų – bendrovėms, kurios ketintų pirkti arba pirktų Bendrovės verslą ar vykdytų su mumis jungtinę veiklą ar bendradarbiautų kita forma, taip pat mūsų įsteigtoms bendrovėms.

4.5. Paprastai Asmens duomenis mes tvarkome EEE, tačiau kai kuriais atvejais Jūsų Asmens duomenys gali būti perduodami ir už EEE ribų. Jūsų Asmens duomenys už EEE ribų yra perduodami tik esat šioms sąlygoms:

4.5.1. Duomenys perduodami tik mūsų patikimiems partneriams, užtikrinantiems mūsų paslaugų Jums teikimą;

4.5.2. Su tokiais partneriais yra pasirašytos duomenų tvarkymo ar teikimo sutartys, kuriomis jie užtikrina Jūsų Asmens duomenų saugumą;

4.5.3. Buvo gautas specialus Lietuvos Respublikos Valstybinės duomenų apsaugos inspekcijos leidimas vykdyti tokį perdavimą;

4.5.4. Europos Komisija yra priėmusi sprendimą dėl valstybės, kurioje yra įsisteigęs mūsų partneris, tinkamumo, t. y. yra užtikrinamas tinkamo lygio saugumas; arba

4.5.5. Jūs davėte sutikimą dėl Jūsų Asmens duomenų perdavimo už EEE ribų.

 

5. KOKIAS TEISES JŪS TURITE?

5.1. Jūs, kaip duomenų subjektas, turite tokias su Jūsų Asmens duomenimis susijusias teises:

 

Žinoti (būti informuotas) apie savo Asmens duomenų tvarkymą (teisė žinoti);

Turite teisę gauti informaciją apie Jūsų Asmens duomenų tvarkymą glausta, paprasta ir suprantama kalba.

Susipažinti su savo Asmens duomenimis ir kaip jie yra tvarkomi (teisė susipažinti)

Ši teisė reiškia, kad galite mūsų prašyti Jums pateikti:

 • Patvirtinimą, ar mes tvarkome Jūsų Asmens duomenis;
 • Jūsų tvarkomų Asmens duomenų sąrašą;
 • Tikslų ir teisinio pagrindo Jūsų Asmens duomenų tvarkymui sąrašą;
 • Patvirtinimą, ar siunčiame Asmens duomenis į trečiąsias šalis, ir jeigu taip, kokių saugumo priemonių buvo imtasi;
 • Jūsų Asmens duomenų gavimo šaltinį;
 • Informaciją, ar taikomas profiliavimas;
 • Duomenų saugojimo laikotarpio nurodymą.

Aukščiau išvardintą informaciją pateiksime su sąlyga, kad tai nepažeis kitų asmenų teisių ir laisvių.

Teisė reikalauti ištaisyti arba, atsižvelgiant į Asmens duomenų tvarkymo tikslus, papildyti neišsamius Jūsų Asmens duomenis (teisė ištaisyti)

Taikoma, jeigu mūsų turima informacija, susijusi su Jūsų Asmens duomenimis, yra neišsami arba netiksli.

Reikalauti sunaikinti Jūsų Asmens duomenis arba sustabdyti Jūsų Asmens duomenų tvarkymo veiksmus (išskyrus saugojimą) (teisė sunaikinti ir teisė „būti pamirštam“)

Taikoma, jeigu:

 • Mūsų turima informacija nebereikalinga nustatytiems tikslams pasiekti;
 • Duomenis tvarkome remdamiesi Jūsų sutikimu ir Jūs sutikimą atšaukiate;
 • Duomenis tvarkome teisėtų interesų pagrindu ir po Jūsų pateikto prašymo nustatoma, kad Jūsų privatūs interesai viršesni;
 • Informacija gauta neteisėtu būdu.

Reikalauti, kad mes apribotume Asmens duomenų tvarkymą esant vienai iš teisėtų priežasčių (teisė apriboti)

Ši teisė gali būti įgyvendinta tam laikotarpiui, kol mes analizuosime situaciją, t. y.:

 • Jei Jūs ginčijate informacijos tikslumą;
 • Jei Jūs prieštaraujate Asmens duomenų tvarkymui, kai tai vykdoma teisėtų interesų pagrindu;
 • Mes naudojame informaciją neteisėtai, tačiau Jūs prieštaraujate, kad ji būtų ištrinta;
 • Informacija mums nebereikalinga, tačiau Jūs reikalaujate ją saugoti dėl teisminio ginčo.

Teisė į duomenų perkeliamumą

Ši teisė gali būti įgyvendinta, jeigu Jūs pateikėte savo duomenis ir mes juos tvarkome automatizuotu būdu, remdamiesi Jūsų sutikimu arba sutartimi, sudaryta su Jumis.

Teisė nesutikti kad būtų tvarkomi Asmens duomenys

Ši teisė gali būti įgyvendinta, kai toks duomenų tvarkymas siekiant teisėtų Duomenų valdytojo arba trečiosios šalies interesų. Galime atsisakyti įgyvendinti šią teisę, jei įrodome, kad Jūsų duomenis mums būtina tvarkyti dėl įtikinamų teisėtų priežasčių, kurios yra viršesnės už Jūsų interesus.

Taip pat galite bet kuriuo metu nesutikti su Jūsų Asmens duomenų tvarkymu tiesioginės rinkodaros tikslais, įskaitant profiliavimą, kiek jis susijęs su tokia tiesiogine rinkodara.

Teisė atšaukti sutikimą

Atšaukti savo sutikimą tvarkyti Asmens duomenis bet kuriuo metu, jeigu duomenys tvarkomi sutikimo pagrindu.

Teisė pateikti skundą Valstybinei duomenų apsaugos inspekcijai

Jūs galite kreiptis į instituciją, kuri atsakinga už Asmens duomenų apsaugą reglamentuojančių teisės aktų priežiūrą ir kontrolę  – Valstybinę duomenų apsaugos inspekciją (daugiau informacijos ir kontaktinius duomenis rasite svetainėje https://vdai.lrv.lt/). Siekiame operatyviai ir taikiai išspręsti visus ginčus, tad visų pirma kviečiame kreiptis į mus.

 

5.2. Jei nenorite, kad Jūsų Asmens duomenys būtų tvarkomi tiesioginės rinkodaros tikslu, įskaitant profiliavimą, galite atsisakyti tokio duomenų tvarkymo, nenurodydami atsisakymo (nesutikimo) motyvų, parašę el. laišką adresu info@sokratoclinica.lt, ar kitu Jums pateiktoje žinutėje nurodytu būdu (pavyzdžiui, paspaudę atitinkamą nuorodą naujienlaiškyje).

 

5.3. Mes galime atsisakyti įgyvendinti aukščiau išvardintas Jūsų teises, išskyrus nesutikimą tvarkyti Jūsų Asmens duomenis tiesioginės rinkodaros tikslu ar kitais atvejais, kai Asmens duomenys tvarkomi Jūsų sutikimu, kai Jūsų prašymo mums leidžia netenkinti BDAR nuostatos, ar, kai, įstatymų numatytais atvejais, reikia užtikrinti nusikaltimų, tarnybinės ar profesinės etikos pažeidimų prevenciją, tyrimą ir nustatymą, taip pat duomenų subjekto, mūsų ir kitų asmenų teisių ir laisvių apsaugą.

 

5.4. Bet kokį prašymą ar nurodymą, susijusį su Asmens duomenų tvarkymu, Jūs galite pateikti mums raštu el. paštu info@sokratoclinica.lt. Teikiant tokį prašymą, mes, tam kad geriau suprastume Jūsų prašymo turinį, galime paprašyti užpildyti reikiamas formas, taip pat pateikti asmens dokumentą ar kitą informaciją (pvz. patvirtinti savo tapatybę elektroniniu parašu), kuri mums padės įsitikinti Jūsų tapatybe. Pateikus prašymą el. paštu, atsižvelgiant į jo turinį, mes galime paprašyti atvykti pas mus ar pateikti prašymą raštu.

 

5.5. Mes, gavę Jūsų prašymą ar nurodymą, dėl Asmens duomenų tvarkymo, ne vėliau kaip per 1 mėnesį nuo kreipimosi dienos, pateiksime atsakymą bei atliksime prašyme nurodytus veiksmus arba informuosime, kodėl atsisakome juos atlikti. Prireikus, nurodytas laikotarpis gali būti pratęstas dar 2 mėnesiais, atsižvelgiant į prašymų sudėtingumą ir skaičių. Tokiu atveju per 1 mėnesį nuo prašymo gavimo dienos mes informuosime Jus apie tokį pratęsimą.

 

5.6. Jei Jums paprašius Asmens duomenys yra ištrinami, mes saugosime tik informacijos kopijas, kurios yra būtinos siekiant apsaugoti mūsų ir kitų asmenų teisėtus interesus, laikytis valstybės institucijų įpareigojimų, spręsti ginčus, atpažinti trikdžius arba laikytis bet kokių susitarimų, kuriuos esate sudarę su mumis.

 

6. AR MES SIŲSIME JUMS NAUJIENAS?

6.1. Jūs galite duoti mums sutikimą, jei pageidaujate gauti mūsų pasiūlymus ir informaciją apie mūsų paslaugas, veiklą bei pasiūlymus. Jūs taip pat galite duoti mums sutikimą padėti mums įvertinti mūsų paslaugų kokybę.

 

6.2. Jums sutikus, Jūsų nurodytu elektroniniu paštu arba žinutėmis į Jūsų nurodytą telefono numerį, taip pat pranešimais Jūsų paskyroje: (i) Jums bus siunčiamos Jūsų pasirinktos naujienos; (ii) mes teirausimės apie mūsų bei mūsų teikiamų paslaugų ir aptarnavimo kokybę.

 

6.3.Išsiuntę naujienas mes galime rinkti informaciją apie juos gavusius asmenis, pavyzdžiui, kurį pranešimą asmenys atidarė, kokias nuorodas spaudė ir pan. Tokia informacija renkama, siekiant pasiūlyti Jums aktualias ir labiau pritaikytas naujienas.

 

6.4. Jūsų kontaktai gali būti perduoti mūsų partneriams/ tvarkytojams, kurie mums teikia naujienų siuntimo ar kokybės vertinimo paslaugas.

 

6.5. Net jei davėte sutikimą tvarkyti Asmens duomenis tiesioginės rinkodaros tikslais, galite bet kada lengvai atšaukti šį sutikimą dėl visos ar dalies Asmens duomenų tvarkymo veiklos. Norėdami tai padaryti, galite:

 

6.5.1. pranešti mums apie savo atsisakymą tokiu būdu, kuris nurodytas elektroniniuose pranešimuose ir/ ar pasiūlymuose (pavyzdžiui, spustelėjus naujienlaiškio nuorodą „atsisakyti prenumeratos“ ir pan.); arba

 

6.5.2. atsiųsti mums pranešimą šioje Privatumo politikoje nurodytu elektroninio pašto adresu. Jei tokiu būdu prašote atšaukti sutikimą, galime paprašyti patvirtinti jūsų tapatybę.

 

6.6. Jums atšaukus sutikimą, mes stengsimės nedelsiant nutraukti naujienų siuntimą Jūsų kontaktais.

 

6.7. Sutikimo atšaukimas automatiškai neįpareigoja mus sunaikinti Jūsų Asmens duomenų ar pateikti informaciją Jums apie mūsų tvarkomus Asmens duomenis, todėl dėl šių veiksmų Jums reikėtų pateikti atskirą prašymą.

 

6.8. Siekiant rodyti Jums aktualesnę personalizuotą reklamą – mūsų reklamos partneriai naudoja įvairius mobiliuosius ir interneto slapukus. Personalizuota reklama Jums bus rodoma tik Jūsų sutikimu. Reklamos personalizavimo slapukai naudojami siekiant išmatuoti grupę, aktyvuoti kontekstinę reklamą ir/ar tikslines kampanijas. Mes nekontroliuojame šių trečiųjų šalių stebėjimo technologijų ir jų naudojimo. Trečiųjų šalių slapukus reglamentuoja trečiųjų šalių privatumo politika. Personalizuotų slapukų galite atsisakyti pakeisdami naršyklės nustatymus arba kitais būdais, kurie yra nurodyti Privatumo politikos 8 skyriuje.

 

6.9. Jei mes organizuojame žaidimus, akcijas ar konkursus, dalyvavimas juose yra neprivalomas. Norėdami dalyvauti mūsų skelbiame konkurse, žaidime ar akcijoje, Jūs turite pateikti mūsų nurodytą informaciją, tame tarpe ir Asmens duomenis. Priešingu atveju dalyvauti žaidime, konkurse ar akcijoje negalėsite. Jūs turite teisę bet kada atsisakyti dalyvauti mūsų žaidimuose, konkursuose, akcijose bei atšaukti Jūsų duotą sutikimą dėl Asmens duomenų tvarkymo ir naudojimo šiuo tikslu. Atšaukus sutikimą, Jūs būsite išbraukiamas iš žaidimo, akcijos ar konkurso dalyvių sąrašo ir žaidime, akcijoje ar konkurse nebedalyvausite.

 

6.10. Jums dalyvaujant mūsų žaidimuose, konkursuose ir akcijose, mes turime teisę susisiekti su Jumis Jūsų pateiktais kontaktiniais duomenimis ir/ar paskelbti informaciją apie Jus, kaip laimėtoją, Interneto svetainėje, Socialinėse paskyrose ar kituose informacijos skelbimo kanaluose, kuriuos mes nurodome žaidimo, konkurso ar akcijos taisyklėse. Mes, siekdami tvarkyti žaidimo, akcijos ar konkurso registraciją ir/ar nustatyti laimėtojus, galime naudoti programą, kuri pagrįsta automatiniu sprendimų priėmimu. Apie tai bus pranešta žaidimo, akcijos, konkurso taisyklėse arba bus akivaizdu iš mūsų pateikiamų nuorodų. Tokiu atveju, jei Jūs nepageidaujate, kad Jūsų atžvilgiu būtų taikomas automatinis sprendimų priėmimas, dalyvauti žaidime, akcijoje ar konkurse negalėsite.

 

7. KAIP MES SAUGOME JŪSŲ ASMENS DUOMENIS?

7.1. Jūsų Asmens duomenys tvarkomi atsakingai, saugiai ir yra saugomi nuo praradimo, neleistino naudojimo ir pakeitimų. Įdiegėme fizines ir technines priemones (tokias kaip valdomos prieigos, dalinimosi duomenimis apribojimai, slaptažodžių naudojimas, tapatybės tikrinimas, apsauga nuo virusų ar kenkėjiškų priemonių, duomenų apsaugai skirta dokumentacija ir pan.), kad apsaugotume informaciją, kurią renkame nuo atsitiktinio ar neteisėto sunaikinimo, sugadinimo, pakeitimo, praradimo, atskleidimo, taip pat nuo bet kokio kito neteisėto tvarkymo. Asmens duomenų saugumo priemonės nustatomos atsižvelgiant į rizikas, kurios kyla tvarkant Asmens duomenis.

 

7.2. Mūsų darbuotojai yra raštiškai įsipareigoję neatskleisti ir neplatinti Jūsų Asmens duomenų tretiesiems, neautorizuotiems asmenims.

 

8. KAIP MES NAUDOJAME SLAPUKUS IR KITAS SEKIMO TECHNOLOGIJAS?

8.1. Slapukai – tai nedidelis tekstinis failas, saugantis informaciją (dažnai sudarytą tik iš skaičių ir raidžių sekos, identifikuojančios įrenginį, tačiau gali turėti ir kitos informacijos), kuri naudojama įrenginio (kompiuterio, planšetinio kompiuterio, mobiliojo telefono ar kt.) naršyklėje (pvz., „Google Chrome“, „Internet Explorer“, „Firefox“, „Mozilla“, „Opera“ ir kt.) pagal jos nustatymus ir išsaugoma įrenginio kietajame diske. Privatumo politikoje terminą „slapukai“ naudojame slapukams ir kitoms panašioms technologijoms, pavyzdžiui, pikselių žymoms (angl. „Pixel Tags“), žiniatinklio indikatoriams (angl. „Web Beacon“), tinklo duomenų rinkėjams (angl. „clear GIF“) apibūdinti. Slapukų naudojimas užtikrina geresnį ir veiksmingesnį Interneto svetainės veikimą, taip pat integracijas su Socialinėmis paskyromis.

 

8.2. Mes naudojame slapukus informacijos srautų ir vartotojų elgesio analizei, pasitikėjimui skatinti bei saugumui užtikrinti, taip pat siekdami užtikrinti Interneto svetainės tinkamą veikimą, jos tobulinimą, Jūsų pasirinktų nustatymų įsiminimą, siekdami personalizuoti Jums rodomą turinį, susieti Interneto svetainę su Socialinėmis paskyromis.

 

8.3. Jūs galite pasirinkti, ar norite priimti slapukus. Jeigu nesutinkate, kad į Jūsų kompiuterio ar į kito įrenginio naršyklę būtų įrašomi slapukai, galite pažymėti apie tai sutikimo dėl slapukų juostoje, pakeisti naudojamos naršyklės nustatymus ir išjungti slapukus (visus iš karto ar po vieną, ar grupėmis). Jei norite slapukų atsisakyti savo mobiliajame įrenginyje, Jūs turite sekti šiam įrenginiui skirtas oficialias instrukcijas. Atkreipiame dėmesį, kad kai kuriais atvejais slapukų atsisakymas gali sulėtinti naršymo spartą, apriboti tam tikrų interneto svetainių funkcijų veikimą arba blokuoti prieigą prie svetainės. Išsamesnė informacija pateikta adresu http://www.AllAboutCookies.org arba https://google.com/privacy_ads.html.

 

8.4. Trečiųjų šalių slapukų naudojimą su reklama susijusiais tikslais galite išjungti apsilankę „Network Advertising“ išjungimo puslapyje adresu http://www.networkadvertising.org/managing/opt_out.asp.

 

8.5. Mes galime naudoti privalomus slapukus, kurie būtini Interneto svetainės veikimui užtikrinti, analitinius slapukus, funkcinius slapukus, kurie skirti analizuoti Interneto svetainės lankymą, įsiminti vartotojų pageidavimus ir pritaikyti juos Interneto svetainei, kad mes galėtume suteikti patobulintas funkcijas, našumo slapukus, trečiųjų asmenų slapukus, kuriuos naudoja trečiosios šalys, reklamos slapukus, kurie skirti rodyti Jums personalizuotą ir bendrą reklamą.

 

8.6. Interneto svetainėje naudojamų slapukų sąrašą rasite čia.

 

8.7. Mes taip pat naudojame šiuos produktus bei įrankius, kurie įrašo slapukus:

 

„Google Analytics“

 

Analizuoja Interneto svetainės naudojimą, sudaro ataskaitas, padeda planuoti bei prognozuoti Interneto svetainės veiklą. Surinkti duomenys, paprastai perduodami ir saugomi „Google Inc“ serveryje JAV. Jūs galite neleisti „Google Analytics“ analizuoti informacijos, pakeisdami naršyklės nustatymus. Tokiu atveju Jums bus įrašytas atsisakymo slapukas. Tačiau jei ištrinsite visus slapukus, atsisakymo slapukas taip pat gali būti ištrintas.  Taip pat galite neleisti „Google“ fiksuoti duomenų, įdiegdami naršyklės papildinį iš https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=en.

 

„Google Adsense“

 

Įvertina Interneto svetainės naudojimą rodomų reklamų atžvilgiu ir teikia ataskaitas. Surinkti duomenys, paprastai perduodami ir saugomi „Google“ serveryje JAV. Jei nepageidaujate gauti specialiai pritaikytos reklamos, jūs galite adresu https://www.google.com/settings/ads pagal poreikį pakeisti nustatymus. Tokiu atveju Jums bus įrašytas atsisakymo slapukas. Tačiau jei ištrinsite visus slapukus, atsisakymo slapukas taip pat gali būti ištrintas.

 

„Google Remarketing”

 

Leidžia vartotojams, pakartotinai gauti reklamas „Google Inc“ partnerių tinklo svetainėse. Jei nepageidaujate gauti specialiai pritaikytos reklamos ir/ ar norite atsisakyti „Google Inc“ slapukų, galite išjungti „Google Inc“ reklamų nustatymuose adresu https://www.google.com/settings/ads pagal poreikį pakeisdami nustatymus. Tokiu atveju Jums gali būti įrašytas atsisakymo slapukas. Tačiau jei ištrinsite visus slapukus, atsisakymo slapukas taip pat gali būti ištrintas

 

„Google Tag Manager“

 

Atlieka Interneto svetainės naudojimo analizę. Surinkti duomenys apie tai, kaip Jūs naudojate Interneto svetainę (kartu su IP adresu), perduodama ir kaupiama į Google serveryje JAV. Ši informacija naudojama analizuoti naudojimąsi Interneto svetaine, rengti ataskaitas apie Interneto svetainės populiarumą, teikti kitas su Interneto svetaine ir jos naudojimu susijusias paslaugas. Google gali persiųsti šią informaciją tretiesiems asmenims, jei to reikalauja taikytini teisės aktai arba jei šie tretieji asmenys tvarko informaciją Google vardu. Google nesies Jūsų IP adreso su jokiais kitais Google turimais duomenimis. Daugiau informacijos: https://support.google.com/tagmanager/answer/9323295?hl=en.

 

„Facebook Pixel“

 

Naudojamas pakartotinės rinkodaros tikslais, kad galėtume su jumis vėl susisiekti per 180 dienų. Tai leidžia mums rodyti interesais pagrįstą reklamą („Facebook Ads“), kai Jūs lankotės socialiniame tinkle „Facebook“ arba kitose svetainėse, taip pat naudojančiose šį įrankį. Tokiu būdu stengiamės rodyti jus dominančią reklamą. Daugiau informacijos kaip veikia Facebook Pixel https://www.facebook.com/business/learn/facebook-ads-pixel.

 

„LinkedIn Insight tag“

 

Padeda įvertinti mūsų LinkedIn puslapio lankomumą, jo reklamų efektyvumą ir šių duomenų pagrindu rodyti pranešimus/ reklamines žinutes. Per LinkedIn puslapį prieinama nuasmeninta informacija: puslapio lankomumas, mūsų pranešimus sekančių asmenų kiekis; asmenų, kuriuos pasiekia puslapio/ reklamos turinys skaičius ir jų veiksmai (dalinasi, paspaudžia „patinka“, kt.); naujų sekėjų skaičius, pasiskirstymas pagal lytį, miestą, valstybę, naršyklės kalbą. Daugiau informacijos https://www.linkedin.com/legal/cookie-policy.

 

„Hotjar“

 

Hotjar yra analitinė ir grįžtamojo ryšio priemonė, leidžianti mums geriau suprasti, kaip naudojama Interneto svetainė ir tobulinti jos naudojimo galimybes. Hotjar įrašo slapukus tam, kad padėtų mums sekti lankytojų veiksmus Interneto svetainėje ir šie slapukai nekaupia jokios asmenį identifikuojančios informacijos. Daugiau informacijos https://help.hotjar.com/hc/en-us/articles/115011789248-Hotjar-Cookie-Information.

 

9. SUSISIEKITE SU MUMIS

9.1. Jei dėl šioje Privatumo politikoje pateiktos informacijos Jums iškiltų klausimų, prašome kreiptis:

El. paštu: info@sokratoclinica.lt

Telefonu: +370 640 45761;

Adresu: Raudondvario pl. 107, Kaunas.

9.2. Jei norite pateikti skundą dėl mūsų atlikto Asmens duomenų tvarkymo, pateikite jį mums raštu, nurodydami kuo daugiau informacijos. Mes bendradarbiausime su Jumis ir stengsimės nedelsiant išspręsti visus klausimus.

9.3. Jei manote, kad vadovaujantis BDAR, Jūsų teisės buvo pažeistos, galite pateikti skundą mūsų priežiūros institucijai – Valstybinei duomenų apsaugos inspekcijai, daugiau informacijos ir kontaktinius duomenis rasite inspekcijos svetainėje (https://vdai.lrv.lt/). Mes siekiame operatyviai ir taikiai išspręsti visus ginčus, tad visų pirma kviečiame kreiptis į mus.

 

10. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

10.1. Interneto svetainėje gali būti nuorodų į išorines svetaines, pavyzdžiui, mūsų partnerių svetaines, mus ir mūsų paslaugas reklamuojančias svetaines. Sekdami tokias nuorodas į bet kurią iš tokių svetainių, atkreipkite dėmesį, kad jos turi savo atskirą privatumo politiką ir, kad ši Privatumo politika joms nėra taikoma. Prieš pateikdami savo Asmens duomenis šioms svetainėms ar naudodamiesi jų pasiūlymais, peržiūrėkite jų privatumo politikas.

 

10.2. Mes galime keisti šią Privatumo politiką. Apie pakeitimus pranešime Interneto svetainėje, patalpindami atnaujintą Privatumo politiką, ar kitais įprastais komunikacijos būdais. Privatumo politikos papildymai ar pakeitimai įsigalioja nuo atnaujinimo datos, nurodytos Privatumo politikoje, nebent būtų nurodytas kitas įsigaliojimo terminas.

Pirkinių krepšelis